Τηλ. Επικοινωνίας 210 57 77 900 Fax: 210 57 77 744

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός2020-01-12T09:29:16+00:00
poly-gim-diamond
  • ΜΑΚΡΑΣ 6 ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΞΟΝΑ Φ25

  • REVOLVER-CNC 4 ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΞΟΝΑ Φ42

GEFONG-32HADE
  • REVOLVER CNC 4 ΑΞΟΝΩΝ

ZXK5025
  • ΦΡΕΖΑ CNC 4 ΑΞΟΝΩΝ

  • ΤΟΡΝΟΣ 3 ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΞΟΝΑ Φ52

  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΑΞΟΝΩΝ

LND42-LND65
  • ΤΟΡΝΟΣ 2 ΑΞΟΝΩΝ